Pripreme za srednje umjetničke škole i fakultete! Upisi u tijeku!

Pripremi se kvalitetno i pristupi hrabro prijemnom ispitu na odabranoj umjetničkoj školi ili fakultetu! Tečajevi priprema za upis u srednje umjetničke škole i fakultete se sastoje od rada na elementima koji se traže i boduju na prijemnim ispitima, a za svaku školu smo osmislili prilagođeni program priprema s obzirom na posebnosti njenog prijemnog ispita! Tečajevi se održavaju na...
Read More
Top