Kreativne
usluge
TEČAJ GRAFIKE za mlade i odrasle
Prethodno

TEČAJ GRAFIKE za mlade i odrasle

Pod vodstvom ilustratora, grafičara i slikara Dominika Vukovića upoznaj linorez!
Mange i anime – tečajevi za osnovnoškolce
Sljedeće

Mange i anime – tečajevi za osnovnoškolce

Tijekom školske godine 2023./2024. provodimo tematske tečajeve crtanja na temu mangi i animea za dje...