street art zagreb

GRAFFITI 2 - napredni tečaj za osnovnoškolce.

GRAFFITI 2 - napredni tečaj za osnovnoškolce

Upoznaj subkulturu izrade graffita na zagrebačkim ulicama iz prve ruke! Kroz Street art turu ulicama našeg grada na koju će t...
GRAFFITI 1 - osnovni tečaj za osnovnoškolce

GRAFFITI 1 - osnovni tečaj za osnovnoškolce

Upoznaj subkulturu izrade graffita na zagrebačkim ulicama iz prve ruke! Kroz Street art turu ulicama našeg grada na koju će t...
GRAFFITI TEČAJ za osnovnoškolce

GRAFFITI TEČAJEVI za osnovnoškolce

Upoznaj subkulturu izrade graffita na zagrebačkim ulicama iz prve ruke!GRAFFITI TEČAJEVI za osnovnoškolce!