Kreativne
usluge

art terapija

ART4ALL

ART4ALL

U ožujku 2023. godine ostvarili smo suradnju s Centrom za rehabilitaciju Zagreb. Za korisnike centra proveli smo likovnu radi...