pripreme za tekstilno tehnološki fakultet

Pripreme za srednje umjetničke škole i fakultete! Upisi u tijeku!

Pripreme za srednje umjetničke škole i fakultete!

Pripremi se kvalitetno i pristupi hrabro prijemnom ispitu na odabranoj umjetničkoj školi ili fakultetu!
Pripreme za umjetničke fakultete

Pripreme za Akademiju likovnih umjetnosti

Pripreme su namijenjene onima koji žele pristupiti prijemnom ispitu na Akademiji likovnih umjetnosti.
Pripreme za umjetničke fakultete

Pripreme za Tekstilno–tehnološki fakultet

Pripreme su namijenjene onima koji žele pristupiti prijemnom ispitu na Tekstilno-tehnološkom fakultetu.
Pripreme za umjetničke fakultete

Pripreme za Studij dizajna

Pripreme su namijenjene onima koji žele pristupiti prijemnom ispitu za Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu