učenje po mjeri

Umijeće učenja

Umijeće učenja

Ocijenite
Dvodnevni trening učenja namijenjen učenicima od 11-16g.!Otkrij primjerenu metodu učenja za sebe! Nauči kako planirati učen...
Read More
Umijeće učenja

Umijeće učenja

Ocijenite
Dvodnevni trening učenja namijenjen učenicima od 11-16g.!Otkrij primjerenu metodu učenja za sebe! Nauči kako planirati učen...
Read More
Anketa za roditelje! Podrška učenju u kućnim uvjetima

Anketa za roditelje! Podrška učenju u kućnim uvjetima

Ocijenite
https://docs.google.com/forms/d/1p9W2OUbd7X4193pthXTR8gfE1B8hyP7sv7u1rnb4JKw/viewform?ts=5e95d869&edit_requested=true
Read More
Umijeće učenja – dvodnevni trening učenja po mjeri koji se oslanja na filozofiju mindfulnessa

Umijeće učenja – dvodnevni trening učenja po mjeri koji se oslanja na filozofiju mindfulnessa

Ocijenite
Pod vodstvom Eme Patrčević, magistre socijalne pedagoginje i polaznice certificiranog tečaja ”Teacher Training” u organizacij...
Read More