Pripreme za umjetničke fakultete

Pripreme su namijenjene onima koji žele pristupiti prijemnim ispitima na Akademiji likovnih umjetnosti, Grafičkom fakultetu, Arhitektonskom i Tekstilno tehnološkom fakultetu.

Tečajevi priprema sastoje se od 16 sati rada kroz 8 radionica u trajanju od 120 minuta.

Pripreme provodimo u malim grupama uz individualizirani pristup svakom polazniku.

Tečajevi se sastoje od rada na elementima koji se traže i boduju na prijemnim ispitima i za svaki fakultet osmislili smo prilagođeni program priprema s obzirom na posebnosti prijemnog ispita!

Tečajevi se odvijaju pod vodstvom Petre Popović, magistre edukacije likovne kultureMelite Omeragić, akademske kiparice i waldorfske pedagoginje te Jelene Čulo, akademske slikarice.PRIPREME ZA AKADEMIJU LIKOVNIH UMJETNOSTI

Odsjek slikarstvo

Pripreme za prijamni ispit na Slikarstvo obuhvaćaju:

 • Pripremu mape (odabir radova za mapu nakon završenog tečaja)
 • Crtanje akta, glave i mrtve prirode po promatranju
 • Slikanje akta, glave i mrtve prirode po promatranju

Odsjek grafika

Pripreme za prijamni ispit na Grafiku obuhvaćaju:

 • Pripremu mape (odabir radova za mapu nakon završenog tečaja)
 • Crtanje akta, glave i mrtve prirode (prostorne kompozicije) po promatranju
 • Crtež po imaginaciji
 • Rad na zadanu temu

Odsjek Likovna kultura

Pripreme za prijamni ispit na Likovnu kulturu obuhvaćaju:

 • Pripremu mape (odabir radova za mapu nakon završenog tečaja)
 • Crtanje akta, glave, prostora i kompozicije po promatranju

Odsjek Konzerviranje i restauriranje umjetnina, smjer Slikarstvo

Pripreme za prijamni ispit na Konzerviranje i restauriranje umjetnina (smjer Slikarstvo) obuhvaćaju:

 • Pripremu mape (odabir radova za mapu nakon završenog tečaja)
 • Izrada kopije prema predlošku u tehnici tempere

Odsjek Animirani film i novi mediji

Pripreme za prijamni ispit na Animirani film i nove medije obuhvaćaju:

 • Pripremu mape (odabir radova za mapu nakon završenog tečaja)
 • Crtanje glave, akta, prostora i kompozicije po promatranju
 • Crtanje interpretacija po zadanoj temi
 • Crtanje stripa/knjige snimanja/artist book-a
 • Crtanje glavnih aktera (model lista) ili autobiografskih radova

Crtanje akta, glave, mrtve prirode i prostorne kompozicije obuhvaća rad na:

 • crtanju po promatranju
 • pravilnom smještaju akta, glave, mrtve prirode ili prostorne kompozicije u format
 • pravilnom prenošenju veličina (visina, širina)
 • odnosima među veličinama;
 • međuprostornim odnosima;
 • skraćenjima u perspektivi;
 • postizanju portretne sličnosti i anatomske točnosti;
 • kvaliteti linije;
 • tonskoj skali i sjenčanju.

Slikanje akta, glave, mrtve prirode i prostorne kompozicije obuhvaća rad na:

 • slikanju po promatranju
 • pravilnom miješanju boja
 • postizanju kolorističke sličnosti
 • tonskoj modelaciji i kolorističkoj modulaciji
 • kvaliteti tona
 • načinu nanosa boje
 • odnosu svijetla i sjene
 • prikazu perspektive i prostornih odnosa pomoću boje
 • postizanju portretne sličnosti i anatomske točnosti pomoću boje

PRIPREME ZA GRAFIČKI FAKULTET

Smjer DIZAJN GRAFIČKIH PROIZVODA

Pripreme za dodatnu provjeru likovnih sposobnosti za smjer Dizajn grafičkih proizvoda na Grafičkom fakultetu obuhvaćaju rad na:

Perceptualnom crtežu prema postavljenom motivu:

 • Vježba crtanja prema promatranju
 • Savladavanje perspektive i realistične konstrukcije prostora
 • Upoznavanje i primjena metode viziranja i metode uspoređivanja
 • Usvajanje i primjena osnovnih kompozicijskih načela:
 • Pravilno smještanje motiva na format
 • Pravilno prenošenje proporcija (širina, visina)
 • Postizanje točnog odnosa između dijelova i cjeline
 • Postizanje jasne vidljivosti elemenata i točnih prostornih odnosa
 • Upoznavanje i primjena različitih metoda sjenčanja

Kompoziciji prema zadanim likovnim elementima:

 • Upoznavanje i primjena različitih vrsta kompozicije (horizontalna, vertikalna, piramidalna i sl.)
 • Postizanje optičke ravnoteže izbjegavanje simetričnih rješenja na kompoziciji
 • Osmišljavanje kreativnih kompozicijskih rješenja s već zadanim elementima
 • Upoznavanje i praktični rad u tehnici kolaža i akrila
 • Upoznavanje i primjena teorije boja:
 • Pravilnom miješanju boja i postizanje različitih nijansa boje
 • Pravilnom nanošenju boje na papir i osnovama slikanja
 • Stilizaciji zadane teme u znak
 • Upoznavanje s formom logoa i vizualnog znaka
 • Usvajanje najbitnijih pravila za kreiranje logoa ili vizualnog znaka
 • Praktična primjena tih pravila i osmišljavanje logoa na zadanu temu

PRIPREME ZA ARHITEKTONSKI FAKULTET

Studij Dizajna

Pripreme za razredbeni postupak za upis na Studij dizajna na Arhitektonskom fakultetu obuhvaćaju rad na:

 • Odabiru radova za prezentacijsku mapu nakon završenog tečaja
 • Razvijanju kreativnog promišljanja u 2D području (vizualne komunikacije)
 • Razvijanje znanja i vještina utemeljenih na kritičnom i znanstvenom promatranju zbilje i snalaženje u kontekstu realnog okruženja
 • Poticanje analitičkog mišljenja i rješavanje problema na inteligentan i svrsishodan način
 • Praktičan rad na artikulaciji subjektivnih i općih društvenih tema i problema kroz izražajno sredstvo dizajna
 • Usvajanje osnovnih likovnih zakonitosti (kompozicije, perspektive, proporcija, i sl.) i organizacija likovnih elemenata  (linija, boja, oblik, i sl.) na dvodimenzionalnoj plohi
 • Vježbe perceptualnog crteža po promatranju i redukcije na vizualni znak
 • Praktični rad na temu osmišljavanja kreativnog i inovativnog dizajna iz 2D područja
 • Razvijanju kreativnog promišljanja u 3D području (predmetno okruženje)
 • Poticanje vizualnog izražavanja u 3D području na dinamičan i uvjerljiv način s naglaskom na osobnost polaznika i istraživalački pristup dizajnu
 • Usvajanje osnovnih likovnih zakonitosti matematičke perspektive i razumijevanja prostornih odnosa između likovnih elemenata
 • Rad na trodimenzionalnom promišljanju i prostornom snalaženju
 • Praktični rad na temu osmišljavanja kreativnog i inovativnog dizajna iz 3D područja
 • Priprema za intervju
 • Poticanje komunikativnosti, samopromišljanja i samokritičnosti
 • Razvijanje samopouzdanja i samosvjesnosti kod polaznika
 • Upoznavanje s određenim aspektima vizualne kulture (prema interesima polaznika)
 • Razgovor o radovima odabranima za mapu

PRIPREME ZA TEKSTILNO TEHNOLOŠKI FAKULTET

Studijski programi:

Pripreme za provjeru sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti za studijski program Tekstilna tehnologija i inženjerstvo, smjer: Industrijski dizajn tekstila i odjeće obuhvaća rad na:

 • crtanju sjedeće figure prema živom modelu
 • kreiranju tekstila
 • kreiranju odjeće

Pripreme za provjeru sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti za studijski program Tekstilni i modni dizajn, smjerovi: Modni dizajn i Dizajn tekstila, obuhvaća rad na:

 • crtanju mrtve prirode
 • crtanju sjedeće figure prema živom modelu
 • kreiranju tekstila
 • kreiranju odjeće

ORGANIZACIJA RADA:

Tečajevi Priprema za umjetničke fakultete održavaju se subotom od 9:00-11:00 sati kroz osam radionica u trajanju od 120 minuta s početkom rada po dogovoru.

Tečajevi se održavaju na adresi Avenija Dubrovnik 17, Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu, prostor Baunet.

U slučaju pojačanja epidemioloških mjera, radionice u redovnim terminima provodimo online putem ZOOM aplikacije.

Cijena tečaja: 2.000,00 kn

Uplatu je potrebno izvršiti prije početka tečaja.

Prijave i informacije na: om.art.radionice@gmail.com

M: +385 (0)91 5021727


Pohađanje tečajeva osigurava kvalitetnu pripremu za prijemni ispit uz stručno vodstvo akademskih umjetnica koje već niz godina pripremaju učenike za upis u umjetničke škole te se mogu pohvaliti s više od 90% prolaznosti svojih polaznika.

Pripreme za prijemne ispite na umjetničke fakultete baziraju se na kontinuiranom radu, kao preduvjetu za uvježbavanje oka i ruke. Ovdje također vrijedi ono dobro poznato pravilo, 10 % je talent, a ostalo trud i marljivi rad, pa tako i kontinuirana vježba uvelike povećava mogućnost upisa!

Nakon tečaja, nudi se praćenje napretka polaznika sve do prijemnog ispita! Polaznici, sve do prijemnog ispita, mogu u terminima po dogovoru, donositi mape s novim radovima radi savjetovanja za daljnji rad.