Pripreme za prijemni u ŠPUD

Pripreme su namijenjene učenicima osnovnih škola koji žele pristupiti prijemnom ispitu Škole primijenjene umjetnosti i dizajna.

Tečaj priprema sastoji se od 12 sati rada kroz 6 radionica u trajanju od 120 minuta.

Pripreme provodimo u malim grupama uz individualizirani pristup svakom polazniku.

Tečaj se sastoji od rada na elementima koji se traže i boduju na prijemnom ispitu u Školu primijenjene umjetnosti, tako će polaznici naučiti kako nacrtati stolac po promatranju i kompoziciju u boji.

Crtanje stolca obuhvaća rad na:

 • kako pravilno smjestiti model u format;
 • kako pravilno prenijeti proporcije (širina, visina);
 • odnosima među veličinama;
 • međuprostornim odnosima;
 • skraćenjima u perspektivi;
 • kvaliteti linije;
 • tonskoj skali.

Crtanje kompozicije i kompozicija u boji obuhvaća rad na:

 • kako pravilno smjestiti kompoziciju u format;
 • kako pravilno prenijeti proporcije (širina, visina);
 • odnosima među veličinama;
 • među-prostornim odnosima;
 • skraćenjima u perspektivi;
 • kvaliteti tona;
 • kolorističkom rješenju i sjenama;
 • pravilnom miješanju boja.

ORGANIZACIJA RADA:

Tečaj Priprema za ŠPUD održava se srijedom od 19:30-21:30 sati ili subotom od 9:00-11:00 sati kroz šest radionica u trajanju od 120 minuta s početkom rada po dogovoru.

Radionice se provode na adresi Ilica 92 (Galerija Greta).

Cijena tečaja: 1.500kn

Uplatu je potrebno izvršiti prije početka tečaja.

Prijave i informacije na: om.art.radionice@gmail.com

M: +385 (0)91 5021727

Tečaj osigurava kvalitetnu pripremu za prijemni ispit uz stručno vodstvo akademskih kiparica. Melita Omeragić već niz godina priprema učenike za upis u ŠPUD te se može pohvaliti s više od 90% prolaznosti svojih polaznika.

Priprema za prijemni ispit u ŠPUD bazira se na kontinuiranom radu, kao preduvjetu za uvježbavanje oka i ruke. Ovdje također vrijedi ono dobro poznato pravilo, 10 % je talent, a ostalo trud i marljivi rad, pa tako i kontinuirana vježba uvelike povećava mogućnost upisa!

Nakon tečaja, nudi se praćenje napretka polaznika sve do prijemnog ispita! Polaznici, sve do prijemnog ispita, mogu u terminima po dogovoru, donositi mape s novim radovima radi savjetovanja za daljnji rad.


Komentari polaznika:

“Hvala na poduci iz crtanja, a najviše na pozitivi i sigurnosti koju je dijete bez obzira na svu nervozu uspjelo držati pod kontrolom. Vidjet ćemo se sigurno i u budućnosti!”

Anamarija, mama polaznice Tene

“Na tečaju je bilo odlično. Upute voditeljice su bile jasne i opširne i uvijek nam je pomagala i objašnjavala kada bi zapeli! Modeli su bili zahtjevni, ali i zanimljivi za crtanje!”

Lara, polaznica Priprema za ŠPUD

“Ovaj tečaj pomogao mi je naučiti sve što me zanimalo i pomogao mi je umanjiti nervozu pri crtanju!”

Ema, polaznica Priprema za ŠPUD

“Smatram da sam nakon ovih priprema poboljšala svoje tehnike crtanja i da sam spremna za polaganje prijemnog ispita, također voditeljica je vrlo ljubazna i dobro objašnjava!”

Tara, polaznica Priprema za ŠPUD

“Prije ovog tečaja nisam uopće znala crtati stolac. Na tečaju sam naučila o perspektivi i skraćenjima i sada mi je puno lakše!”

Ema, polaznica Priprema za ŠPUD

“Kada je moje dijete upisalo ŠPUD, bio je definitivno najsretniji dečko na kvartu!”

Jadranka, mama polaznika Jana 

“Moja kćer Ema, primljena je i u ŠPUD i u gimnaziju! Jako sam ponosna, bez obzira koji će put odabrati!”

Snježana, mama polaznice Eme